Ondersteuning

Veel gestelde vragen

Ik kan niet meer inloggen met Authenticatie in twee stappen

Als je niet langer meer kunt inloggen op je account met authenticatie in twee stappen omdat je bijvoorbeeld je mobiel kwijt bent, per ongeluk Google Authenticator verwijderd hebt of om een andere reden niet in kunt loggen met authenticatie in
Lees meer

Applicaties installeren

In dit gedeelte behandelen wij hoe u makkelijk een web applicatie kunt installeren met behulp van ons controlepaneel.   Alleerst moet u zijn ingelogd in het controlepaneel en een actieve dienst bij ons hebben.   Nadien u bent ingelogd volg
Lees meer

Verwijderen van een database gebruiker

Om een gebruiker van een database te verwijderen, klikt U als eerste in het hoofdmenu van ‘my SQL database’ op de naam van de database , waarvan U één of meerdere gebruikers wilt verwijderen. In bovenstaand voorbeeld is de ‘username_chat’
Lees meer

E-mail Forwarders

De forwarders (doorzenders) geven de mogelijkheid om e-mails direct te verwijzen naar een ander e-mail adres. Bijvoorbeeld,, stel; U wilt de e-mail verzonden aan support@domain.com en sales@yourdomain.com om ontvangen te worden op het pop3 e-mail customerservice@yourdomain.com. U kunt 2 forwarders
Lees meer

Uploaden naar een subdomein

Elk subdomein verschijnt in public_html /subdomain-name. Dit betekent dat het subdomein ook toegankelijk is vanaf http://www.uwsite.com/subdomein-naam. U kunt uploaden naar een subdomein folder op een gelijke wijze als U elke andere folder upload. Gebruik: FTP, MS Frontpage, File Manager, Filezilla
Lees meer