Mijn Intio
Menu
Logo Intio 2022
Mijn Intio
Menu

Schijfruimte limiet

De hoeveelheid schijfruimte die u heeft is afhankelijk van het hostingpakket dat u heeft aangeschaft. De schijfruimte die hoort bij uw hostingpakket, is de totale schijfruimte die u kunt gebruiken voor uw website en e-mailaccounts. U kunt deze ruimte naar eigen inzicht verdelen.
U dient er zelf voor te zorgen dat binnen de limiet van uw hostingpakket blijft.
Gevolgen overschrijding schijfruimte
Wanneer u de toegestane hoeveelheid schijfruimte heeft verbruikt heeft dit ernstige gevolgen voor uw e-mail en in sommige gevallen voor uw website. Op het moment dat uw schijfruimte vol is, zal de server geen e-mail meer accepteren voor uw domeinnaam. Ook is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden met het inloggen via webmail.
Het vol zijn van de schijfruimte kan komen doordat u teveel bestanden op uw website heeft geplaatst of doordat u uw e-mail teveel ruimte in beslag neemt.
De oorzaak zoeken
Als u uw schijfruimte heeft verbruikt is dit natuurlijk erg vervelend, vooral wanneer u geen e-mail meer kunt ontvangen of uw website niet meer goed functioneert.
Om te bekijken waar het knelpunt zit, logt u eerst in via http://www.uwdomein.nl:2222 (vervang uwdomein.nl door uw domeinnaam).
In de rechter kolom ziet u een overzicht van uw hostingpakket.

 directadmin your account

  • Disk Space: gebruikte schijfruimte voor uw site-inhoud en e-mail.
  • Bandwidth: de gebruikte bandbreedte door uw hostingpakket: deze bestaat uit het www-, email- en ftp-verkeer.
  • E-Mails: het aantal aangemaakte en beschikbare e-mailboxen.
  • Ftp Accounts: het aantal aangemaakte en beschikbare ftp-accounts.
  • Databases: het aantal aangemaakte en beschikbare databases.

Belangrijk is de Disk Space. Het meest linkse getal geeft het actuele gebruik aan en het rechtse getal de beschikbare ruimte. Als het eerste getal bijna gelijk is aan het tweede getal, zit u dus bijna aan uw limiet.
U kunt dat ook aan het balkje zien bij Disk Space. Ziet u een groen balkje, dan zit u goed. Bij een oranje balkje is het opletten geblazen en bij een rood balkje moet u maatregelen nemen. Hieronder ziet u een voorbeeld van een rood balkje.
disk space
Als u nu klikt op ‘Site Summary / Statistics / Logs’ (dit staat in het witte gedeelte bovenaan, zie afbeelding hieronder), krijgt u meer informatie over de verdeling van de schijfruimte.
statistics
U ziet nu een nieuw venster. Hier vindt u ongeveer halverwege de pagina een tabel waaraan u kunt u zien hoeveel schijfruimte er verbruikt wordt voor uw domeinnaam, zie afbeelding hieronder.

diskgebruik

U ziet hier staan: ‘Total Disk Usage (MB)’. In de kolom ernaast kunt u zien hoeveel er in totaal gebruikt wordt voor website, e-mail en database samen. In de kolom daarnaast ziet u de hoeveelheid beschikbare schijfruimte. In bovenstaand voorbeeld is er in totaal 57.5 MB van 60 MB gebruikt. Dit betekent dus dat de schijfruimte bijna verbruikt is.
Een regel daaronder staat ‘Email Disk Usage’. In de kolom ernaast ziet u hoeveel schijfruimte u op dit moment voor uw e-mailaccounts in gebruik heeft. In bovenstaand voorbeeld is er 53.7 MB gebruikt voor e-mail. Deze e-mailbox is er de oorzaak van dat de schijfruimte bijna verbruikt is.
In de regel daaronder kunt u zien hoeveel er gebruikt wordt door databases. In bovenstaand voorbeeld is er geen database en is het gebruik daarvoor dus 0.
Op basis van deze gegevens kunt u bepalen wat in uw situatie het knelpunt vormt.

Oplossingen

De oplossing is afhankelijk van de oorzaak: e-mail of website

Website
Verwijder ongebruikte bestanden van uw website
Vaak staan er op een website bestanden waarvan u vergeten bent dat deze er stonden. Deze kunt u waarschijnlijk veilig verwijderen. Mocht dit voor u geen optie zijn omdat alle bestanden belangrijk zijn voor het functioneren van uw website, dan kunt u uw schijfruimte altijd upgraden. Neem daarvoor contact met ons op of wijzig uw pakket in het klantensysteem door uw huidige pakket op te zeggen en een ander pakket aan te vragen.

E-mail
Webmail gebruikers
Wanneer u alleen gebruik maakt van webmail, blijven alle berichten op de server staan. Dit kan dus tot gevolg hebben dat uw volledige schijfruimte hierdoor wordt benut. Vooral wanneer u veel e-mails ontvangt met grote bijlagen. We raden aan over te stappen op Outlook of een ander mailprogramma op uw computer. Deze haalt de berichten van de server waardoor er weer schijfruimte vrij komt. Een andere mogelijkheid is het laten doorsturen van e-mail naar een ander account. U kunt bijvoorbeeld instellen dat uw e-mail wordt doorgestuurd naar uw Hotmail of Gmail account. Mochten dit geen opties voor u zijn, dan kunt u altijd overstappen op een hostingpakket met meer schijfruimte.

Geavanceerde gebruikers: POP in plaats van IMAP
Het ophalen van e-mail kan op verschillende manieren. Er zijn namelijk verschillende protocollen voor ontwikkeld. Wanneer u heeft gekozen voor IMAP zal de e-mail op de server bewaard blijven. Dit kan tot gevolg hebben dat uw schijfruimte vol raakt. We raden aan gebruik te maken van POP in plaats van IMAP. Mocht dit geen optie zijn, dan kunt u altijd overstappen op een hostingpakket met meer schijfruimte.

Wijzigen hostingpakket

Wilt u overstappen op een hostingpakket met meer schijfruimte? Dit is geen enkel probleem en kan op elk moment. Neem contact met ons op of wijzig uw pakket in het klantensysteem door een upgraden uit te voeren. Ons systeem berekend automatisch het bedrag uit tot eind contract.