Verwijderen van een database

Een lijst van alle databases staan in het hoofdmenu ‘my SQL databases’. Om een database te verwijderen, check de box naast de naam van de database, welke U wilt verwijderen, en klik op de button ‘delete’. In bovenstaand voorbeeld de database met de naam ‘username_data1’.