Mijn Intio
Menu
Logo Intio 2022
Mijn Intio
Menu

Subdomein statistieken

Subdomein statistiek:

Naast elk domein staat een link genaamd ‘stat’. (zie bovenstaand figuur). Stat staat voor statistics ofwel statistieken. Deze link activeert de webalizer statistics. (webalizer statistieken). Onthoudt U dat voor het werkzaam zijn van deze link U subdomein dient dan minstens 1 hit hebben gehad en minstens 1 dag actief zijn geweest. Als dit nog niet het geval is, krijgt U een foutmelding middels een error page.

Usage logs / error logs: (gebruikers logs en foutmelding logs)

De links ‘usage logs’ en ‘error logs’ (zie bovenstaand figuur) laten de tekstversie zien van elke log file. Het usage log geeft het ip adres weer van de ‘requester’ (verzoeker), de tijd, datum van het request (verzoek), en geeft een omschrijving van het verzoek. De ‘stats’ link (zie voorgaand onderdeel) is een grafische versie van de usage logs. Het error log geeft U de informatie over niet succesvolle requests (verzoeken) en is bruikbaar voor ’troubleshooting’ als de aard van de foutmelding (error) niet bekend is.

De usage en error logs zijn direct toegankelijk na het creëren van een subdomein. U zult een blanco box zien als er nog geen subdomein acties zijn geweest.