Mijn Intio
Menu
Logo Intio 2022
Mijn Intio
Menu

Verwijderen van een subdomein

Om een subdomein te verwijderen, plaats een zogenaamd check naast het subdomein dat U wilt verwijderen, daarna klikt U op de button ‘delete selected’. Naast de button ‘delete selected’ ziet U de checkbox ‘remove directory contents’. Check deze box als U de subdomein directory en alle bijbehorende files wilt verwijderen. Als U de checkbox niet controleert, zal het subdomein niet meer werkzaam zijn, maar alle bijbehorende files en de directory zullen in stand blijven.