Mijn Intio
Menu
Logo Intio 2022
Mijn Intio
Menu

Uploaden naar een subdomein

Elk subdomein verschijnt in public_html /subdomain-name. Dit betekent dat het subdomein ook toegankelijk is vanaf http://www.uwsite.com/subdomein-naam. U kunt uploaden naar een subdomein folder op een gelijke wijze als U elke andere folder upload. Gebruik: FTP, MS Frontpage, File Manager, Filezilla etc.