Mijn Intio
Menu
Logo Intio 2022
Mijn Intio
Menu

Subdomeinen

Aanmaken van FTP gebruikers voor subdomeinen

Om een FTP account te beperken tot één subdomein, volgt U de volgende stappen: Creër een subdomein, als U dit nog niet heeft gedaan. Vanuit het hoofdmenu van het controle paneel, klikt U op de button 'FTP menu', gevolgd door de link 'create FTP account'. In het veld...

Lees meer

Subdomein statistieken

Subdomein statistiek: Naast elk domein staat een link genaamd 'stat'. (zie bovenstaand figuur). Stat staat voor statistics ofwel statistieken. Deze link activeert de webalizer statistics. (webalizer statistieken). Onthoudt U dat voor het werkzaam zijn van deze link U...

Lees meer

Verwijderen van een subdomein

Om een subdomein te verwijderen, plaats een zogenaamd check naast het subdomein dat U wilt verwijderen, daarna klikt U op de button 'delete selected'. Naast de button 'delete selected' ziet U de checkbox 'remove directory contents'. Check deze box als U de subdomein...

Lees meer

Uploaden naar een subdomein

Elk subdomein verschijnt in public_html /subdomain-name. Dit betekent dat het subdomein ook toegankelijk is vanaf http://www.uwsite.com/subdomein-naam. U kunt uploaden naar een subdomein folder op een gelijke wijze als U elke andere folder upload. Gebruik: FTP, MS...

Lees meer

Aanmaken van Subdomeinen

Om een subdomein te creëren klikt U op de button in het hoofdmenu van het controle paneel; subdomains. In bovenstaand voorbeeld maken we een nieuw subdomein voor de sitehelper.com. Om een subdomein aan te pakken klikt U op de button; create. U mag ook een...

Lees meer